تفاوت پولیشر و موتور اسکرابر

تفاوت پولیشر و موتور اسکرابر چیست؟

سطوح هموار و ناهموار در اماکن متفاوت با بخش های مختلف، نیاز به نظافت مداوم برای برقراری بهداشت و پاکیزگی دارند. به همین دلیل می بایست ب...

ادامه مطلب

نظافت خانه با ابزار نظافت

مرتب کردن و نظافت خانه بهم ریخته در 8 مرحله

خانه همواره محل استراحت و تفریح است، اما در صورتی که بهم ریخته و نامرتب باشد موجب کاهش انرژی مثبت و تاثیر منفی در روحیه خواهد شد.

ادامه مطلب