آشنایی با جاروبرقی استخری اتوماتیک

استخر یک محیط ورزشی و تفریحی بسیار پرطرفدار است که به دلیل حضور افراد و اقشار مختلف در آن و وجود آب و رطوبت همیشگی، نیاز به نگهداری و مراقبت مستمر دارد تا شرایط عالی آن همواره حفظ گردد. استخر آلوده سبب انتشار سریع بیماری ها و میکروب ها می شود و در نهایت نارضایتی و ریزش مشتریان را به دنبال دارد.

ادامه مطلب

نظافت مراکز تجاری و تفریحی با جاروبرقی تجاری

توسعه ساخت و ساز مجتمع های تجاری و تفریحی در چند سال گذشته بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد و با افزایش جمعیت هر شهر بر تعداد از این مراکز افزوده می شود. در حقیقت افزایش جمعیت به معنای افزایش تقاضا است که در نهایت به ساخت و گسترش مراکز تجاری و تفریحی می انجامد.

ادامه مطلب